Názov:
Stavba:
Odbor:
KMCH:
Popis:
Stavba: Vzorová
803 61: Izolované domy
0: Bez materiálovej charakteristiky

Dátum: Množstvo: m3 OP

Pôvodná jednotková cena:
Pôvodná celková cena:
220,00 €
Nová jednotková cena:
Nová celková cena:
220,00 €
220,00 €
Prepočítavam... 
SSD Názov SSD Skupina Pôv. % Pôv. cena Koef Nové % Nová cena % podiel
ID:
Názov:
Investor:

Stavba:
RSSD:
RSSD Názov RSSD Percentá Cena